OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: entree tussen 18.00 en 20:00-20.30 uur.
CONTACT
Bereikbaar vanaf 12.30 uur:
023 533 88 85     Op 6 Maart 1436 verscheen voor de Haarlemse schepenbank de weduwe Lysbeth Jan Bette Heinricxzoons. Zij liet het college van schepenen weten dat het haar wens was dat haar huis in de Dijkstraat (thans Antoniestraat) na haar dood ingericht moest worden tot een gasthuis voor arme lieden. Zij bedong dat het “Sinte Jacops Gasthuus soude hieten”, en dat het gewijd moest worden aan God en de heilige apostel Jacobus.

De heilige beenderen van Sint Jacobus werden volgens de overlevering gevonden in Spanje. De exacte plek werd aangewezen door een ster. De plaats heet sinds die tijd San- tiago (Sint Jacob) de Compostella (sterrenveld) en werd een beroemde bedevaartsplaats.

Het St. Jacobs Gasthuis verleende gastvrijheid en verpleging aan pelgrims die, op hun moeilijke reis naar Compostella, Haarlem passeerden. Na de reformatie werd het Gods- huis de plek in Haarlem waar katholieken verplicht werden hun eigen armen en bejaarden op te vangen. In de loop der eeuwen fungeerde het St. Jacobs Godshuis als gasthuis, armenhuis, weeshuis en laatstelijk als bejaardenhuis. In 1971 werd het in gebruik genomen door de vereniging “Rosenstock Huessy huis”. Eugen Rosenstock Huessy (1888-1973) zette zich in voor het bouwen van nieuwe vormen van samenleven.

Sinds 2000 is restaurant de Kloosterkeuken gevestigd in het gebouwencomplex. Een uniek restaurant dat wordt gee╠łxploiteerd als leerwerkbedrijf van Perspectief B.V. Hier krijgen jongeren die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs een nieuwe kans om hun vak- diploma’s te halen en werkervaring op te doen. Zo blijven de activiteiten op deze historische plek in de kern voldoen aan de wens van Lysbeth: zorg voor de kwetsbaren. Dit vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en een samenleving met een blijvende groep achterblijvers weinig of geen toekomst heeft.

NIEUWS

U kunt bij ons niet met credit-card betalen.

 

Ons nieuwe herfst-winter menu is er !